Misstag 1:
Bygg varken för liten eller för stor anläggning

När jag började intressera mig för solceller tänkte jag att det bara var att trycka in så många paneler på taket som möjligt. Men så enkelt är det inte.

Din solcellsanläggning kan både bli för stor och för liten. När jag läste på insåg jag att det fanns flera parametrar att ta hänsyn till

  • Hur stort system har du plats med på ditt tak?
  • Hur ser din nuvarande elförbrukning ut?
  • Hur ser din framtida elförbrukning ut? Planerar du att skaffa pool, spabad, elbil eller något annat som drar mycket el?
  • Åt vilket/vilka väderstreck ligger ditt/dina tak?

Den gyllene regeln:

Du vill bygga ett så stort system som möjligt, utan att det blir så stort att du säljer mer el per kalenderår än du köper in, beräknat på din framtida elförbrukning.

Låt oss bryta ner denna regel i dess olika beståndsdelar och förklara logiken bakom dem.

”Du vill bygga ett så stort system som möjligt …”
Du vill nyttja så stor del av din takyta som möjligt. Investeringskostnaden per kilowatt sjunker ju större system du bygger. Detta eftersom montagekostnaden till största delen är fast.

När jag började intressera mig för solceller trodde jag att det enbart gick att installera dem på tak i söderläge. Det stämde förr, när solpanelerna var dyrare. Tack vare att priserna sjunkit är det idag fullt ekonomiskt försvarbart att även investera i solceller som vetter åt öster och väster.

Jag får ofta frågan om jag tror att priserna kommer att fortsätta sjunka? Det korta svaret är ja – men långsammare.

Enligt exempelvis Bloomberg New Energy Outlook 2019 förväntas priserna på solpaneler sjunka med ytterligare 34 % till 2030.

”… utan att det blir så stort att du säljer mer el per kalenderår än du köper in”
Du vill att ditt system ska ha en hög andel egenförbrukning (d.v.s. att du använder elen själv istället för att sälja den). Du får alltid betala mer för den el du köper in än vad du får för den el som du säljer.

Som villaägare är det viktigt att inte sälja mer el än vad du köper in per kalenderår. Säljer du mer el än vad du köper in klassas du inte längre som mikroproducent och får då inte tillgång till bidrag, skattereduktion, kostnadsfri försäljning av el i elnätet med mera.

Det finns fler regler som styr vem som är mikroproducent. Du som är villaägare behöver bara ha kontroll över att du inte säljer mer än du förbrukar per kalenderår.

Ibland placeras delar av solcellerna på väster- eller östertak trots att det finns mer plats på taket som vetter söderut. Det gör man för att få en jämnare produktion över dagen och då kunna öka andelen egenförbrukning.

”… beräknat på din framtida elförbrukning”
Dimensionera din solcellsanläggning utifrån din framtida förbrukning. Planerar du att skaffa pool, spabad, elbil eller något annat som ökar din elförbrukning bör du ta hänsyn till det.

Det är inte dyrt att lägga till ett antal solpaneler i samband med att du installerar en anläggning. Att lägga till solpaneler i efterhand är däremot för dyrt för att det ska vara lönsamt.

Är det läge att investera i solceller nu?

Jag får ofta frågan om det är rätt tid att investera i solceller nu. Som jag nämnde ovan förväntas priserna på solpaneler att sjunka med 34 % till 2030.

Det betyder dock inte att din solcellsanläggning skulle bli 34 % billigare om du väntar.

I takt med att priset för solpanelerna sjunker blir de ”mjuka kostnaderna” (d.v.s. arbetskraft, byggnadsställningar, tillstånd m.m.) en allt större del av den totala investeringen.

Enligt US Department of Energy utgör ”mjuka kostnader” i snitt 64 % av den totala kostnaden för en solcellsanläggning för en villaägare.

Jag har inte hittat någon liknande data för svenska installatörer men det skulle förvåna mig om de utgör mindre än 50 % av totalkostnaden.

Du har också en ”alternativkostnad” medan du väntar. Det gröna ROT-avdraget är troligen inte kvar till 2030. Dessutom kommer du att behöva köpa många dyra kWh fram till 2030. El som du hade genererat själv om du redan hade haft solceller på taket.

Det som talar för att vänta med investeringen är teknikutvecklingen. Här stöter jag ofta på missförstånd. Vissa ser solpaneler som en teknikpryl, likt en mobiltelefon eller en dator. De menar att revolutionerade innovationer kommer att förändra spelplanen totalt.

I mina ögon är det ett felaktigt och alldeles för optimistiskt synsätt. Solpaneler är inte en elektronisk apparat som en mobiltelefon utan en mekanisk del.

Att nyttja perovskit (istället för kisel) i solpanelerna är den teknikutveckling som har största potential att kunna påverka branschen framöver.

Den nya tekniken har många fördelar jämfört med dagens kiselbaserade solceller.

På universitet runtom i världen pågår forskning kring perovskit. Om den lyckas och tekniken kan kommersialiseras skulle det innebära att solpanelerna blir effektivare och dessutom enklare att tillverka.

Det dröjer dock många år tills solpaneler av perovskit är ett prisvärt alternativ för en villaägare i Sverige.

För att guiden ska vara så relevant som möjligt för dig skulle jag gärna vilja veta varför du vill skaffa solceller?

Jag vill minska min elräkning

Jag gör det av miljöskäl

Miljö och ekonomi är lika viktigt för mig

Med vänliga hälsningar,
Gustav ”Din Machete i Solcellsdjungeln” Haag