Misstag 1:
Bygg varken för liten eller för stor anläggning

Som Bostadsrättsförening (hädanefter förkortad till BRF) har du andra utmaningar och möjligheter än en villaägare när det kommer till solceller.

Till att börja med har du som boende i en BRF inte rätt att skaffa egna solceller. Projektet måste initieras via ett styrelsebeslut. Du som boende kan dock göra en motion till styrelsen om att BRF ska investera i solceller.

För att maximera föreningens avkastning och minimera er payback-tid är det viktigt att solcellsanläggningen projekteras korrekt.

Projektera storleken på anläggning utifrån er:

  • nuvarande förbrukning
  • er tillgängliga takyta
  • er huvudsäkring

Som BRF vill ni ha en anläggning där ni själva förbrukar så stor del av er produktion som möjligt.

Om er elanvändning i föreningen underskrider 5000 kWh är det förmodligen inte lönsamt med solceller. Detta eftersom investeringskostnaden per kWh sjunker ju större anläggning ni bygger. Det gäller alltså att ni har en tillräckligt stor förbrukning.

Ni behöver också ha en tillräckligt stor och passande takyta för att rymma en solcellsanläggning i rätt storlek för era behov.

Slutligen påverkar er huvudsäkring vilken storlek på anläggning ni kan välja. Den påverkar hur stor anläggning ni av tekniska skäl kan installera och den bestämmer även vilka regler som ska styra anläggningen.

Om huvudsäkringen är upp till 63 Ampere får ni en skattereduktion med 60 öre per kWh (upp till 30 000 kWh per år) för den el ni säljer. Er elnätsägare får inte ta några extra avgifter.

Om er huvudsäkring är större än 63 A men mindre än 100 A får ni fortfarande en skattereduktion om 60 öre per kWh (upp till 30 000 kWh per år). Dock kan ert elnätsbolag debitera er för ett s.k. inmatningsabonnemang. Det kan kosta upp till några tusenlappar men alla bolag tar inte ut avgiften. Jag rekommenderar därför att kontrollera med er elnätsägare hur de gör innan ni går vidare.

Om er huvudsäkring är över 100 A får ni ingen skattereduktion.

Det vore bra om ni kunde få data över er förbrukning per timme från er nätägare. Det gör att ni bättre kan skräddarsy och optimera er solcellsanläggning.

Allt fler nätbolag har infört eller är på gång att införa effekttariffer. Vattenfall har som mål att göra det för 870 000 av sina kunder.

Genom att projektera er solcellsanläggning korrekt kan ni minska de effekttariffer som ni behöver betala. Jag förmodar att vi är överens om att ni redan nu betalar så det räcker och blir över till din nätägare.

När jag började titta på solceller trodde jag att de enbart gick att installera på tak i söderläge. Det stämde förr, när solpanelerna var dyrare. Tack vare att priserna har sjunkit är det idag fullt ekonomiskt försvarbart att även investera i solceller som vetter åt öster och väster.

Ibland placeras delar av solcellerna på väster- eller östertak trots att det finns mer plats på taket som vetter åt söder. Det gör man för att få en jämnare produktion över dagen och för att kunna öka andelen egenförbrukning.

Är det läge att investera i solceller nu?

Priserna på solpaneler har sjunkit kraftigt under senare år. Därför får jag ofta frågan om jag tror att de kommer fortsätta sjunka? Det korta svaret är ja – men långsammare.

Enligt exempelvis Bloomberg New Energy Outlook 2019 förväntas priserna på solpaneler sjunka med ytterligare 34 % till 2030.

Det betyder dock inte att din solcellsanläggning skulle bli 34% billigare om du väntar. I takt med att materialet har blivit billigare har ”mjuka kostnader” såsom arbetskraft, byggnadsställningar, tillstånd m.m. blivit en allt större del av den totala investeringen.

Ni har dessutom en ”alternativkostnad” när ni väntar. Ni kommer behöva köpa många dyra kWh fram till 2030. El som ni själva hade genererat om er förening hade haft egna solceller.

Det som talar för att vänta med investeringen är teknikutvecklingen. Här stöter jag ofta på missförstånd.

Vissa ser solpaneler som en teknikpryl, likt en mobiltelefon eller en dator. De menar att revolutionerade innovationer kommer att förändra spelplanen totalt.

I mina ögon är det ett felaktigt och alldeles för optimistiskt synsätt. Solpaneler är inte en elektronisk apparat som en mobiltelefon utan en mekanisk del.

Att nyttja perovskit i solpanelerna är den teknikutveckling som har största potential att kunna påverka branschen framöver.

Den nya tekniken har många fördelar jämfört med dagens kiselbaserade solceller. På universitet runtom i världen pågår forskning kring perovskit.

Om den lyckas och tekniken kan kommersialiseras skulle det innebära att solpanelerna blir effektivare och dessutom enklare att tillverka.

Det dröjer dock många år tills solpaneler av perovskit är ett prisvärt alternativ för en BRF i Sverige.

Med vänliga hälsningar,
Gustav ”Din Machete i Solcellsdjungeln” Haag