Misstag 1:
Bygg varken för liten eller för stor anläggning

Om du som lantbrukare funderar på att investera i solceller kommer du att ställas inför andra utmaningar och möjligheter än en villaägare.

För att maximera din avkastning och minimera din payback-tid är det oerhört viktigt att din solcellsanläggning projekteras korrekt från början.

Normalt sett planeras storleken på anläggningen utifrån din huvudsäkring och hur många kWh du förbrukar i dagsläget.

Som lantbrukare vill du ha en anläggning där du förbrukar så stor del av din produktion som möjligt.

Det underlättar om du kan få data över din förbrukning per timme från din nätägare. Datan kan hjälpa dig att skräddarsy och optimera din solcellsanläggning.

En fördel med lantbruk är att det oftast finns tillgång till stora plåttak vilket passar perfekt för solceller.

Allt fler nätbolag har infört eller är på gång att införa effekttariffer. Vattenfall har som mål att göra det för 870 000 av sina kunder.

Genom att projektera din solcellsanläggning korrekt kan du minska de effekttariffer som du behöver betala. Jag förmodar att vi är överens om att du redan nu betalar så det räcker och blir över till din nätägare.

När jag började titta på solceller trodde jag att de enbart gick att installera på tak i söderläge. Det stämde förr, när solpanelerna var dyrare. Tack vare att priserna sjunker är det idag fullt ekonomiskt försvarbart att även investera i solceller som vetter åt öster och väster.

Ibland placeras delar av solcellerna på väster- eller östertak trots att det finns mer plats på taket som vetter åt söder. Det gör man för att få en jämnare produktion över dagen och kunna öka andelen egenförbrukning.

Mikroproducent och skattereduktion

Om din huvudsäkring är maximalt 100 Ampere och din solcellsanläggningen har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som din fastighet, då räknas du som mikroproducent.

Det ger dig viktiga fördelar. Bland annat får du skattereduktion för de första 30 000 kWh som du säljer till elnätet. Du får 60 öre per kWh och får göra avdrag på efterföljande deklaration.

Oberoende om du får skattereduktion eller ej, får du alltid nätnytta och spotpris på den el du säljer. Dock vill jag poängtera att du ska projektera din anläggning efter din egen förbrukning.

Det är inte värt att lägga paneler på taket enbart för att sälja el.

Är det läge att investera i solceller nu?

Priserna på solpaneler har sjunkit kraftigt under senare år. Därför får jag ofta frågan om jag tror att de kommer fortsätta att sjunka?

Det korta svaret är ja – men långsammare. Enligt exempelvis Bloomberg New Energy Outlook 2019 förväntas priserna på solpaneler sjunka med ytterligare 34 % till 2030.

Det betyder dock inte att din solcellsanläggning skulle bli 34 % billigare om du väntar. I takt med att materialet har blivit billigare har ”mjuka kostnader” såsom arbetskraft, byggnadsställningar, tillstånd m.m. blivit en allt större del av den totala investeringen.

Du har dessutom en ”alternativkostnad” när du väntar. Du kommer behöva köpa många dyra kWh till 2030. El som du hade genererat själv om du hade haft egna solceller.

Det som talar för att vänta med investeringen är teknikutvecklingen. Här stöter jag ofta på missförstånd. Vissa ser solpaneler som en teknikpryl, likt en mobiltelefon eller en dator. De menar att revolutionerade innovationer kommer att förändra spelplanen totalt.

I mina ögon är det ett felaktigt och alldeles för optimistiskt synsätt. Solpaneler är inte en elektronisk apparat som en mobiltelefon utan en mekanisk del.

Att nyttja perovskit i solpaneler är den teknikutveckling som har störst potential att kunna påverka branschen framöver. Den nya tekniken har många fördelar jämfört med dagens kiselbaserade solceller.

På universitet runtom i världen pågår forskning kring perovskit. Om den lyckas och tekniken kan kommersialiseras skulle det innebära att solpanelerna blir effektivare och dessutom enklare att tillverka.

Det dröjer dock många år tills solpaneler av perovskit är ett prisvärt alternativ för en lantbrukare i Sverige.

Med vänliga hälsningar,
Gustav ”Din Machete i Solcellsdjungeln” Haag